O Afryce

Afryka jest postrzegana jako kontynent ludzi biednych. Uważam, że jest to kontynent ludzi ubogich, ale nie biednych, a wręcz przeciwnie – duchowo bogatych. Europejski styl życia, jaki narzucamy ludziom Czarnego Lądu powoduje, że ci bardziej wykształceni i inteligentni po prostu opuszczają swoje domostwa i pracują z dala od swoich braci.

Czytej też O autorze